10 grudnia 2017
Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!
W bieżącym, 2017 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat.

​W bieżącym, 2017 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w przypadku upływu terminu ważności. O wymianę należy wystąpić osobiście, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu do organu dowolnej gminy na terytorium RP lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek w postaci elektronicznej winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego, procedur złożenia wniosku i wymogów załączonej fotografii można uzyskać na stronie BIP UM Katowice, w zakładce: DLA OBYWATELA – DOWODY OSOBISTE.

Apelujemy, by nie zwlekać z wymianą i stosowne wnioski złożyć już teraz.

Dzięki temu uniknie się niepotrzebnego oczekiwania w długich kolejkach na koniec roku.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie załatwimy między innymi żadnych spraw w urzędzie oraz na poczcie w przypadkach wymagających weryfikacji tożsamości. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia do wyjazdu za granicę do państw uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data ważności dokumentu jest określona na dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego, w prawym dolnym rogu, na stronie ze zdjęciem).