09 stycznia 2017
16 stycznia odbędzie się debata w ramach II edycji programu "Miasto Świadome"
Debata będzie miała formułę "okrągłego stołu" i poświęcona będzie idei smart cities.