04 stycznia 2017
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej"
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje ...

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej"


na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 5.01.2017 r. do dnia 18.01.2017 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

 

Załączniki:
1. Projekt uchwały

uchwala 2017.pdf

2. Formularz zgłoszenia opinii

Formularz zgloszenia opinii.doc