05 grudnia 2016
1 grudnia w Klubie Wysoki Zamek odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU)
Spotkanie w ramach projektu "Resillent Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych".
logotypy wersja 2.jpg
1 grudnia 2016 roku w Klubie Wysoki Zamek przy ulicy Gliwickiej 96 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”. Celem spotkania była próba określenia wizji rozwoju Załęża w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym.

Kolejne spotkanie poświęcone dalszym pracom nad wizją odbędzie się 30 stycznia 2017 (poniedziałek) o godzinie 14.30 w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3.
 

Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na  II kwartał 2018 r.

IMG_20161201_164323.jpg