01 grudnia 2016
Trzy nowe baseny w Katowicach – prezentacja projektów i harmonogram prac
Budowa trzech basenów pływackich w Katowicach, zamiast aquaparku, to jeden z głównych postulatów wyborczych Marcina Krupy, prezydenta Katowic

Budowa trzech basenów pływackich w Katowicach, zamiast aquaparku, to jeden z głównych postulatów wyborczych Marcina Krupy, prezydenta Katowic. – Budowa basenów znalazła się w mojej umowie z mieszkańcami. Od pierwszego dnia podjęliśmy działania zmierzające do realizacji inwestycji. Chcę, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy ul. Wczasowej), siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), hale sportowe, sauny – wylicza prezydent Katowic Marcin Krupa.


Co w sprawie basenów wydarzyło się do tej pory?

Wybrane zostały trzy lokalizacje dla basenów. Jedna ze względu na badania geologiczne została zmieniona. Aktualne lokalizacje to: Brynów, ul. Kościuszki, Ligota – Zadole,  ul. Wczasowa, Szopienice – Burowiec, ul. Hallera / ul. Konna.

Biurem projektowym wybranym do wykonania usług projektowych została firma „PION" z Łodzi.

Od marca do listopada 2016 r. trwały prace projektowe. Obecnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Co się znajdzie w każdym z budynków, jakie atrakcje czekają na mieszkańców?

Każdy z zaprojektowanych obiektów jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym, zawierającym:

 • Foyer - z foyer dostępny jest sklepik z punktem kawowym, wejścia do części szatniowej zarówno basenowej jak i gimnastycznej, a także przejście na trybunę basenu pływackiego. Ponadto dostępne są też szatnia okryć wierzchnich i sanitariaty ogólne w tym również dla osób niepełnosprawnych, kasy biletowe oraz zaplecze administracyjne obiektu. Pomiędzy częścią sportową i basenową umożliwiony jest dostęp do trybuny, z której przewidziano wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
 • Część basenowa – w części pawilonu wejściowego znajduje się strefa zespołu szatniowo – sanitarnego pływalni. Projekt przewiduje szatnię koedukacyjną - 240 szafek z zespołem 20 przebieralni. Za przebieralniami i szatnią znajdują się męskie i damskie zespoły sanitarne przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych.
 • W hali basenu zaprojektowano nieckę sportową o wym. 25x16m (6-torową) oraz nieckę rekreacyjno-pływacką dla potrzeb nauki pływania z wydzielonym miejscem na rekreację (masaż karku, masaż ścienny, masaż wodno – powietrzny, gejzer powietrzny, grzybek wodny, ławeczki powietrzne, jacuzzi, brodzik dla najmłodszych, wannę hamowną dla zjeżdżalni). Przy basenie będą trybuny na 115 miejsc, wieża umożliwiająca wejście na wysokość ponad 8 m., zjeżdżalnia o długości 80 m, przebiegającą częściowo na zewnątrz i częściowo wewnątrz obiektu. W części basenowej umieszczono również zespół saunarium (sauna turecka, dwie sauny fińskie, wypoczywalnia, beczka schładzająca).
 • Część sportowa - w części pawilonu wejściowego zlokalizowano cześć sportową „suchą" obiektu tj.: siłownia, sala fitness oraz hala sportowa. Cała część sportowa posiada własną recepcję /punkt obsługi klientów z poczekalnią.
 • Zaplecze techniczne – przewiduje się częściowe podpiwniczenie obiektu umożliwiające dostęp do wszystkich niecek basenowych, co jest konieczne ze względów technologicznych, a także dodatkowo pomieszczenia wentylatorowni zlokalizowane pod salą gimnastyczną. Ponadto przewiduje się lokalizację w podbaseniu takich pomieszczeń jak: magazyny chemii basenowej, węzeł CO, pomieszczenia ruchu elektrycznego, a także w obejściu niecek basenowych zlokalizowane zostały stacje uzdatniania wody z filtrami, pompami i zbiornikami wyrównawczymi. Do poziomu podbasenia przewiduje się dostęp zarówno bezpośrednio z zewnątrz obiektu jak również z klatki schodowej wieży zjeżdżalni - zamknięte dla klienta basenowego.

 

Czy budynki będą się różnić pod kątem funkcjonalności?

Przy basenie na Brynowie hala sportowa będzie dedykowana dla gimnastyki sportowej.

Z basenu przy ul. Wczasowej będzie możliwe wyjście na zewnątrz na teren rekreacyjno -  plażowy, a w miejsce siłowni i sali fitness powstaną pomieszczenia dla zespołu gabinetów rehabilitacji.

 

Jak zmienią się okolice basenów?

Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in.:

 • przebudowę urządzeń i przekładki sieci kolidujących,
 • nową infrastrukturę podziemną,
 • drogi i ciągi piesze w terenach zielonych,
 • parkingi:
  • Brynów, ul. Kościuszki – samochody 186 miejsc, autokary – 4 miejsca.
  • Ligota – Zadole,  ul. Wczasowa - samochody 94 miejsc, autokary – 2 miejsca.  
  • Szopienice – Burowiec, - ul. Hallera / ul. Konna - samochody 95 miejsc, autokary – 2 miejsca
 • zieleń
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych,
 • ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe),
 • elementy małej architektury,
 • stojaki dla rowerów,
 • ogrodzenie,
 • oświetlenie,
 • wykonanie podłączenia monitoringu zewnętrznego.


Ile będą kosztować baseny i kiedy powstaną?

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych odbędzie się od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r. W kwietniu 2017 r. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Realizację robót budowlanych planuje się na okres 20-24 miesięcy – a więc w okresie kwiecień 2017 – styczeń/kwiecień 2019.

Termin podpisania umowy z wykonawcą robót może się opóźnić jeśli oferent wniesie odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Specyfikacje Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) oraz na wybór wykonawcy robót budowlanych. W przypadku odwołania na SIWZ podpisanie umowy przesunie się o miesiąc, natomiast w przypadku odwołania na SIWZ oraz na wybór wykonawcy – o dwa miesiące.

Koszty związane z budową trzech basenów wynikające z kosztorysu inwestorskiego:

- Brynów, ul. Kościuszki / ul. Zgrzebnioka                            - 31.885.588,35 zł brutto,

- Ligota – Zadole,  ul. Wczasowa,                                             - 30.123.922,13 zł brutto,

- Szopienice – Burowiec, - ul. Hallera / ul. Konna              - 30.217.112,62 zł brutto.

Łącznie: 92.226.623,10 zł brutto

 

Baseny w liczbach

 • powierzchnia użytkowa - 4675,73 m2
 • powierzchnia zabudowy - 2 989,55 m2
 • powierzchnia lustra wody - 657,30  m2
 • kubatura hali basenu - 14884,0  m3 
 • kubatura sali gimnastycznej - 4564,0 m3 
 • kubatura całego budynku - 31 379,0 m3  
 • max. wys. hali basenu w świetle konstrukcji - 9,3 m  
 • ilość miejsc na trybunach basenów – 115
 • długość zjeżdżalni – 80 m.
 • ilość szafek – 240


kosciuszki1_art_b.jpg 


kosciuszki3.jpg 


hallera1_art.jpg 


hallera3.jpg 


wczasowa1_art_b.jpg 


wczasowa3.jpg