28 października 2016
24 października w sali spotkań Stowarzyszenia Trzeźwościowego Jędruś odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact
Spotkanie w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
logotypy wersja 2.jpg
24 października 2016 roku w sali spotkań Stowarzyszenia Trzeźwościowego Jędruś odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
Celem spotkania była pogłębiona analiza problemów Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz przestrzennym. Na spotkaniu została również omówiona kwestia przygotowania do prac nad wizją, której określenie jest następnym etapem przygotowania Lokalnego Planu Działania dla dzielnicy Załęże.
Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact odbędzie się 07.11.2016 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Zarębskiego 2. Celem spotkania będzie podsumowanie analizy problemów Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz przestrzennym oraz próba nakreślenia wizji rozwoju obszaru w kontekście wzmocnienia rezyliencji miejskiej.
Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na  II kwartał 2018 r.

DSCN1428.JPG
DSCN1434.JPG
DSCN1444.JPG
DSCN1460.JPG