21 września 2016
Współpraca Miasta Katowice z Doliną Krzemową
Wzmacnianie wizerunku Katowic jako najlepszego miejsca w Europie Centralnej dla projektów inwestycyjnych oraz do współpracy gospodarczej i promowanie jako miasta, które stawia na rozwój przedsiębiorczości – takie są cele współpracy z Doliną Krzemową

​Wzmacnianie wizerunku Katowic jako najlepszego miejsca w Europie Centralnej dla projektów inwestycyjnych oraz do współpracy gospodarczej i promowanie jako miasta, które stawia na rozwój przedsiębiorczości, innowacji oraz współpracy międzynarodowej – takie cele przyświecać będą współpracy, którą stolica metropolii podjęła z Doliną Krzemową.

- Śląsk potrzebuje działań, które zapewnią trwały wzrost gospodarczy i korzystną sytuację na lokalnym rynku pracy. Region posiada trwałe podstawy do budowy gospodarki kreatywnej i opartej na wiedzy. Strategiczna zasada rozwoju gospodarczego to między innymi kreowanie nowych miejsc pracy w zawodach związanych z technologiami przyszłości oraz tworzenie warunków dla wzmocnienia kooperacji sektora naukowego i biznesowego, nie zapominając o zasadzie tworzenia warunków dla internacjonalizacji regionalnej gospodarki – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Współpraca Miasta Katowice z Doliną Krzemową ma za zadanie również:

  • Wsparcie lokalnych firm z Katowic i Aglomeracji Katowickiej w ich planach ekspansji poza granice kraju i UE, pomoc informacyjna i organizacyjna.
  • Wypracowanie nowych kontaktów w gronie osób i firm kluczowych dla procesów inwestycji w Katowicach tj.: propagowanie współpracy w zakresie wymiany kulturalnej, wspierania na miejscu w USA inicjatyw z Katowic i Aglomeracji Katowickiej, których celem byłoby poszerzenie zakresu ich działań na terenie USA oraz transfer wiedzy do MŚP oraz start-up'ów na temat rynku USA i panujących tam trendów. Podkreślenie metropolitarnej roli Katowic jako ośrodka działającego na rzecz miast i gmin znajdujących się na terenie Aglomeracji Katowickiej.
  • Działania polegające na codziennym udostępnianiu punktu informacyjnego znajdującego się w biurze Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy – USPTC w Palo Alto udzielającego informacji nt. możliwości współpracy z Miastem Katowice oraz prowadzonych programach wsparcia dla inwestorów oraz MŚP.
  • Działania w zakresie prezentacji oferty współpracy z Miastem Katowice oraz programu wsparcia udzielanego małym i średnim firmom. Działania będą polegały na kontaktowaniu się z firmami i instytucjami zainteresowanymi podjęciem współpracy o charakterze inwestycyjnym w Katowicach lub Aglomeracji Katowickiej oraz aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych.
  • Stworzenie bazy informacyjnej i bazy kontaktów dla firm rozpoczynających badanie rynku USA pod kątem między innymi rozwoju sprzedaży, poszukiwania partnerów biznesowych, poszukiwania inwestorów. Udział w wydarzeniach organizowanych w USA takich jak: konferencje, seminaria, targi w celu prezentowania wśród uczestników oferty Katowic, katowickich firm oraz start-up'ów. Udostępnienie informacji na temat ekosystemu prawno-finansowo-gospodarczego jako wsparcia skierowanego do firm rozpoczynających swoją działalność w USA.

POWOŁANIE DORADCY PREZYDENTA DS. WSPÓŁPRACY Z DOLINĄ KRZEMOWĄ

Profesor Piotr Moncarz* będzie doradcą prezydenta Katowic ds. współpracy z Doliną Krzemową. Jego powołanie jest kluczowe dla realizacji powyższych założeń. - Jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego, który dokonuje się na niespotykaną dotąd skalę. Rozwijają się nowe dziedziny badawcze i powstają nowe branże przemysłu i sektory usług. Rynek wciąż kryje wiele nisz możliwych do zajęcia przez innowacyjnych przedsiębiorców podejmujących próbę komercjalizacji wiedzy i przyszłościowych technologii twierdzi prof. Piotr Moncarz.

Do głównych zadań Doradcy Prezydenta Katowic należeć będą:

1.   Działania mające na celu utworzenie oraz utrzymywanie wśród firm, uczelni i organizacji gospodarczych zlokalizowanych w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (w szczególności w Dolinie Krzemowej) wizerunku Katowic jako najlepszego miejsca w obszarze geograficznym Europy Centralnej dla projektów inwestycyjnych oraz do nawiązywania współpracy w obszarach strategicznych dla rozwoju nowych technologii.

2.     Działania prowadzone na rzecz wspierania aktywnych poszukiwań partnerów biznesowych ze stanu Kalifornia działających w obszarze zaawansowanych technologii, pod kątem efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi i uczelniami z terenu miasta Katowice poprzez tworzenie i aktualizacje bazy kontaktów firm i funduszy venture capital z Doliny Krzemowej, współorganizowanie i udział w misjach gospodarczych katowickich firm, w celu przedstawienia oferty firmom w Dolinie Krzemowej oraz promocji katowickich firm i instytucji prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii, a także udział w spotkaniach, konferencjach odbywających się w Dolinie Krzemowej w charakterze promotora współpracy z miastem Katowice.

Powyższe działania będą realizowane poprzez:

1.  Udział w charakterze doradcy w pracach mających na celu aktualizację dokumentów strategicznych miasta Katowice w zakresie nowoczesnych technologii i współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Doliną Krzemową oraz w opracowaniu programu rozwoju gospodarczego Katowic;

2.  Nawiązywanie kontaktu i pomoc w przyciąganiu inwestorów z Doliny Krzemowej do Katowic oraz utrzymanie współpracy z funduszami venture capital, inwestorami indywidualnymi, grupami gospodarczymi zainteresowanymi współpracą z Europą poprzez Polskę (Katowice);

3. Przedstawienie propozycji kierunków i trendów rozwoju technologii firm z Doliny Krzemowej mogących być źródłem rozwoju katowickich firm lub start-up'ów;

4. Udział w organizowaniu spotkań dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczych powstających na śląskich uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych.

5. Pomoc firmom i start-up'om z Katowic i aglomeracji śląskiej w znalezieniu partnerów biznesowych, mentorów i inwestorów w USA.

KATOWICKIE START-UP'Y

W konferencji prasowej wziął udział Łukasz Smacki, współzałożyciel i prezes zarządu Sprawy24**, który reprezentuje śląskie firmy z branży nowych technologii. - Tak, jak prezydent Piotr Uszok 5 lat temu dał impuls do rozwoju kultury, tak dziś prezydent Marcin Krupa daje impuls do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości. Współpraca Miasta Katowice z Doliną Krzemową ułatwi śląskim firmom wejście ze swoimi produktami i usługami na rynek globalny. Poza tym kontakty ze start-up'ami i inwestorami zza oceanu mogą dać silny impuls do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w naszym regionie i powstania nowych miejsc pracy – twierdzi Łukasz Smacki.

Podczas konferencji prasowej obecni byli także przedstawiciele lokalnych firm, strat-up'ów, m.in.: Arkadiusz Adamek (Abbyss Glass), Łukasz Holeczek (Brix.io), Przemek Magaczewski (Cardio Cube), Michał Kozik (Grupa KMK), Jakub Nagórski (Spin Digital).

* Prof. Piotr D. Moncarz 

Consulting Professor na Uniwersytecie Stanforda. Dyrektor programu Top 500 Innovators, a także współzałożyciel i przewodniczący US-Polish Trade Council (Polsko-Amerykańska Rada Współpracy) – organizacji wspierającej współpracę pomiędzy USA i Polską. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, należy również do Polskiej Akademii Nauk. Prof. Moncarz zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym
w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w tym współczesnej energetyki, nowoczesnych systemów transportowych oraz technologii informatycznych.

**SPRAWY 24

Sprawy24 to katowicki start-up, który stworzył innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami dla prawników. Jest to jedyna tego typu aplikacja na rynku, która integruje się z urządzeniami mobilnymi i umożliwia przechowywanie danych w Zurychu w jednym z najbezpieczniejszych data center na świecie. W przyszłym roku firma planuje otwarcie biura w USA i rozpoczęcie sprzedaży na rynku amerykańskim.

 IMG_6120.JPG