18 września 2016
Zaproszenie na bezpłatną konferencję
Urząd Miasta Katowice wraz z Fundacją In Corpore serdecznie zapraszają Dyrektorów i pracowników przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencję

​Urząd Miasta Katowice wraz z Fundacją In Corpore serdecznie zapraszają Dyrektorów i pracowników przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na podsumowanie projektu pilotażowych badań przesiewowych słuchu u dzieci przedszkolnych, prowadzonych pod kątem diagnostyki centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Bezpłatna konferencja: "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji" odbędzie się 30 września 2016 roku w Miejskim Domu Kultury Szopienice w Katowicach, przy ul. Gen. Józefa Hallera 28.


Fundacja In Corpore od wielu lat prowadzi działania informacyjne, profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne na rzecz osób z zaburzeniami słuchu. Pilotażowe badania pod kątem tzw. niedosłuchu centralnego przeprowadzone w jednym z katowickich przedszkoli na populacji dzieci 4-6 letnich wyraźnie pokazały, że niemal połowa z nich na kłopoty ze słuchem, w tym manifestuje objawy zaburzeń centralnego przetwarzania. Zważywszy na fakt, że to właśnie w wieku przedszkolnym kształtują się aspekty uwagi słuchowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w szkole masowej, problem wydaje się być bardzo poważny.


Konferencja ma na celu przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka. Trudności w prawidłowej diagnostyce pociągają za sobą błędy terapeutyczne uniemożliwiające pełne wykorzystanie potencjału dziecka.


Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer: 883-337-981. Szczegóły dot. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.centrumincorpore.pl/index.php/aktualnosci-fundacja/687-konferencja-uslysz-w-halasie-zadbaj-o-sluch-30-09-2016-katowice#program-konferencji