30 sierpnia 2016
XVI Katowicka Konferencja Naukowa
Muzeum Historii Katowic zaprasza na konferencję pt. "Założyciel miasta oraz mecenasi nauki, kultury, i sztuki w dziejach Katowic"