24 sierpnia 2016
Uniwersyteckie programy dla dzieci i młodzieży
Celem tych programów jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

​​​

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza na bezpłatne ogólnopolskie programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży.

Wśród propozycji katowickiej uczelni znalazły się: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) skierowany do uczniów klas 5 i 6, Akademia Młodego Ekonomisty (AME) dla uczniów gimnazjum, Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Będą się również odbywały zajęcia dla rodziców i opiekunów prowadzone przez doświadczonych ekspertów.

Celem tych programów jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Blok tematyczny ułożony jest w sposób umożliwiający młodym studentom zaznajomienie się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi spotykają się na co dzień. Na zajęciach będzie więc można dowiedzieć się, m.in. w jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę, jak przekonać innych do swoich racji, dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate, czy warto powierzać pieniądze bankom, czy ekologia w biznesie się opłaca, jak motywować innych do działania oraz czym jest marketing.

Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Zróżnicowana formuła zajęć daje młodym słuchaczom możliwość jednoczesnego doskonalenia się na kilku płaszczyznach. Podczas zajęć studenci uczą się pracować i współdziałać w grupie. Kształcą się w umiejętności planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych celów, logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

Zapisy do udziału w programach rozpoczynają się 7 września. Więcej informacji na stronie www.ue.katowice.pl