20 czerwca 2016
VI Światowy Kongres Polonistów
Diagnoza i perspektywy języka polskiego

Wybitni poloniści, tłumacze, osoby żywo zainteresowane losami i przyszłością języka polskiego reprezentujące wszystkie najważniejsze krajowe ośrodki akademickie oraz uniwersytety zagraniczne spotkają się w czerwcu w Katowicach. 

Między 22 a 25 czerwca odbędzie się VI Światowy Kongres Polonistów. To największe i najważniejsze w ostatnim ćwierćwieczu wydarzenie w skali świata promujące obraz Polski, polską kulturę i język będzie przebiegać pod hasłem: „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. 

Program Kongresu przewiduje spotkania panelowe i eksperckie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów instytutów polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie. Inaugurację wydarzenia uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Marii Delaperriere z INALCO w Paryżu – wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą.

Organizatorami wydarzenia są: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorami są ponadto: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN. 

Kongres otrzymał honorowy patronat Prezydenta RP. Pośród członków Komitetu Honorowego VI Światowego Kongresu Polonistów znalazły się znamienite osobistości świata nauki i kultury, szczególnie ważne nie tylko dla krajowej polonistyki, ale również dla Uniwersytetu Śląskiego i regionu.


Więcej: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl oraz https://www.facebook.com/kongrespolonistow2016​.

kongres_plakat.jpg