12 czerwca 2016
II Święto Profilaktyki Katowice 2016
14 czerwca w Katowicach. Wydarzenie to stanowi okazję do zaprezentowania i nagrodzenia najlepszych działań twórczej profilaktyki rówieśniczej, popartych dyskusją młodych ludzi na temat współczesnych zagrożeń.
            Komenda Miejska Policji w Katowicach, w ramach prowadzonych działań profilaktyki rówieśniczej we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach, Pałacem Młodzieży w Katowicach i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  nr 5 w Katowicach, w dniu 14 czerwca 2016 roku, organizuje imprezę pn. „Święto Profilaktyki – Katowice 2016”.

            Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych katowickich szkół. Wydarzenie to stanowi okazję do zaprezentowania i nagrodzenia najlepszych działań twórczej profilaktyki rówieśniczej, popartych dyskusją młodych ludzi na temat współczesnych zagrożeń.  W ramach tegorocznego Święta zobaczymy najlepsze filmy i spoty profilaktyczne wyłonione przez młodzież. Prowadzący przegląd filmowy uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach zachęcać będą swoich rówieśników do dyskusji na temat współczesnych zagrożeń. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną spektakle profilaktyczne w wykonaniu uczniów z Gimanzjum nr 8 im. Królowej Jadwigii w Katowicach, Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia w Katowicach oraz Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Podczas wydarzenia uczestnicy utworzą Logo Programu Profilaktyki Rówiesniczej w Katowicach, które z lotu ptaka filmować będzie specjalnie sprowadzony dron. Dziedziniec Pałacu Młodzieży w Katowicach wypełni się w tym dzniu korowodem tańczącej "Belgijkę" młodzieży. Wydarzeniu twowrzyszyć będzie wystawa prac fotograficznych, nagrodzonych w konkursie "Piękno życia jest wokół nas". Do wspólnego tworzenia profilaktyki zaproszać będą, ekspert PaT Edukacja – mgr Agnieszka Moś, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach oraz podinsp. Małgorzata Biernacka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  Działania w ramach Profilaktyki Rówieśniczej stanowią nowatorskie narzędzie pracy profilaktycznej oparte na aktywności i zaangażowaniu samej młodzieży, przy wsparciu pedagogów, nauczycieli, wychowawców i policjantów. Jak pokazują doświadczenia ogólnopolskie, forma ta cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród młodych ludzi.
            Pragniemy aby Święto Profilaktyki wpisało się na stałe do kalendarza katowickich imprez, jako wydarzenie profilaktyczne promujące bezpieczeństwo i modę na życie bez uzależnień,
w ramach którego młodzież będzie mogła prezentować swoje pasje zarówno artystyczne jak
i sportowe.
            Tegoroczne Święto profilaktyki objął swoim patronatem Prezydent Miasta Katowice – Pan Marcin Krupa.
plakat a32.jpg