06 czerwca 2016
Trening Systemu Alarmowania i Ostrzegania
W ramach treningu może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w dniach 7-9.06.2016 r. (termin zapasowy 10.06.2016 r.)

​Urząd Miasta Katowice informuje, iż w dniach 7-9.06.2016 r. (termin zapasowy 10.06.2016 r.) na terenie m.in. województwa śląskiego odbędą się krajowe ćwiczenia obronne "Anakonda 16".

W ramach tych ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić również w Katowicach konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

W ramach treningu systemu, w przypadku konieczności uruchomienia syren alarmowych emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający 3 minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz

- dźwięk ciągły trwający 3 minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Organizatorzy ćwiczenia zwracają uwagę na fakt, iż alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach ściśle określonych podczas samego ćwiczenia - tak więc najprawdopodobniej tylko w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Jednakże w związku z brakiem wcześniejszej informacji na temat konkretnych lokalizacji Urząd Miasta Katowice informuje o tej potencjalnej możliwości.

Powyższą informację podaje się na podstawie § 10 ust 3 i 4 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96).