01 czerwca 2016
Design Thinking MeetUp Katowice #3
Luźne spotkanie z dyskusjami o metodzie projektowania innowacyjnych produktów i usług.
​8 czerwca, godz. 17.00
Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice

Szczegóły: dtm3_informacja.pdf