11 marca 2013
Opłata śmieciowa - pierwsza deklaracja do 31 marca 2013 r.
Przypominamy o nowych zasadach rozliczania opłat za wywóz śmieci. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Katowice obowiązani są złożyć w terminie do 31.03.

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami („opłatę śmieciową"), której wysokość określą w deklaracji. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych  na terenie  miasta Katowice obowiązani są złożyć w terminie  do 31 marca 2013 r.

 
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami  o:

 • wysokości  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami śmieciowymi,
 • sposobie jej naliczania,
 • wymaganych załącznikach,
 • sposobie  i miejscach składania deklaracji,
 • terminach  i miejscach  wniesienia opłat,
 • numerach kont bankowych , numerach telefonów i  godzinach  pracy urzędu.

   

  Wszystkie powyższe informację wraz z drukiem deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  znajdują się na platformie www.sekap.pl  w katalogu usług „Podatki i opłaty",  w karcie usługi  „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

  W przypadku niezłożenia deklaracji w przewidzianym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Miasta  w drodze decyzji administracyjnej określi  wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami.