05 marca 2013
Zaproszenie na posiedzenia Zespołów doradczych
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na kolejne posiedzenia...

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na kolejne posiedzenia:
1) Zespołu doradczego ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, które odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
W trakcie spotkania omówiony zostanie na podstawie tegorocznego Programu projekt:
- Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
oraz
- stan prac nad opracowaniem projektu "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Mieście Katowice na lata 2014 - 20120".
Równocześnie zwracamy się z prośbą o wskazanie do dnia 11 marca 2013 roku propozycji tematów, które dodatkowo powinny być poruszone w trakcie najbliższego posiedzenia wspomnianego Zespołu oraz potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres e-mailowy agnieszka.tabaka@katowice.eu.

2) Zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również Zespołu ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, który odbędzie się w dniu 19 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 209 Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4.
W trakcie spotkania omówione zostaną na podstawie tegorocznych Programów projekty zadań do realizacji w 2014 roku w ramach:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
Równocześnie zwracamy się z prośbą o wskazanie do dnia 12 marca 2013 roku propozycji tematów, które dodatkowo powinny zostać poruszone w trakcie najbliższego posiedzenia wspomnianych Zespołów oraz potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres e-mailowydobroslawa.czechowska@katowice.eu.