05 marca 2013
Projekt Korba, unikatowe przedsięwzięcie edukacyjne
4 marca rozpoczął się proces rekrutacji do Projektu Korba - unikatowego przedsięwzięcia edukacyjnego. Projekt skierowany jest do ambitnej młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego.
4 marca rozpoczął się proces rekrutacji do Projektu Korba - unikatowego przedsięwzięcia edukacyjnego, nad którym Honorowy Patronat, obok Prezydenta Katowic Piotra Uszoka objęły m.in. takie osobistości jak: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Projekt skierowany jest do ambitnej młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego.

ddd.jpg
 

Organizacji Korby przed pięcioma laty po raz pierwszy podjęła się Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS i od tego czasu, corocznie, ciesząc się wspaniałymi efektami, pracę nad nim wznawia, rozwijając przy tym ofertę oraz zasięg projektu. Jej pomysłodawcami są osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, przekonane o jej pomysłowości, aktywności, chęci działania oraz czekającym na wykorzystanie potencjale. Zauważono jednak, że często nie mają oni wystarczającej wiedzy, umiejętności, pewności siebie a także wsparcia, dzięki któremu mogliby skutecznie realizować swoje pomysły. I tak narodziła się Korba - projekt, który zapewniając młodym uczestnikom bogaty program merytoryczny i współpracę z najlepszymi trenerami, generuje wartość dodaną o bardzo dużej mocy i niezwykłej społecznej użyteczności. Każda edycja Korby rodzi rewelacyjne skutki w postaci autorskich projektów jej uczestników. Dotychczas było to niemal 200, mających różnorodny zakres oraz zasięg działań. Począwszy od projektów edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych po przedsięwzięcia charytatywne. Zrealizowano zarówno małe projekty jak i takie, w które bardzo szeroko angażowały się lokalne społeczności.

Nie było by jednak tych wspaniałych wyników, gdyby nie profesjonalne warsztaty, podczas których młodzież nabywa kompetencji liderskich, uczy się zasad skutecznej komunikacji we współczesnym świecie, zarządzania własnym projektem, a także ma możliwość skonsultowania swoich projektów z ekspertami z różnych dziedzin. Młodzież uczy się tego, na co często brakuje czasu podczas standardowych zajęć w szkole. Dodatkowo, uczestnicy dostają szansę starania się o dofinansowanie na realizację projektu, muszą jednak udowodnić swoje silne zaangażowanie, solidne przygotowanie do projektu, a także wykazać się dużą samodzielnością. Udział w Korbie i działania, których się dzięki niemu podejmują, pozytywnie wpływają na charaktery uczestników, czyniąc z nich osoby aktywne i zaradne, co niewątpliwie będzie miało przełożenie na ich wartość jako potencjalnych pracowników. Wymiar społeczny jest więc nieoceniony - zarówno w odniesieniu do korzyści dla lokalnych środowisk, które uczestniczą w przedsięwzięciach zainicjowanych dzięki Korbie, lecz - co równie ważne - w perspektywie daleko idących skutków w postaci społeczeństwa obywatelskiego, którego postawy i wartości rozpoczynają kiełkować już u ludzi w bardzo młodym wieku.

Projekt Korba jest w pełni inicjatywą non-profit, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Z każdą kolejną edycją, dostrzegalna jest jednak potrzeba rozwoju projektu, aktywizowania coraz większej liczby młodych ludzi, zorganizowania im jak najlepszych warunków do aktywnego wykorzystania drzemiącej w nich energii. Z tego powodu, co roku dokłada się wszelkich starań, aby oprzeć ideę Korby na wartościowych partnerstwach oraz współpracy z biznesem i osobami indywidualnymi, tak aby mogła ona sięgać dalej i aby jeszcze więcej młodych ludzi mogło realizować swoje pomysły na ciekawe inicjatywy. Nie od dziś wiadomo bowiem, że razem można więcej!

Wśród partnerów medialnych Projektu Korba znalazły się m.in.: TVP Kraków, TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Radio Eska, Radio WAWA oraz portal www.naszemiasto.pl.
Więcej informacji na temat Projektu, można uzyskać na stronie www.projektkorba.pl.

Chętni do wzięcia udziału, proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur poprzez formularz zamieszczony na stronie.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Szwajcarski.

Kontakt do koordynatorki Projektu Korba:
Agata Otrębska
e-mail: agata.otrebska@projektkorba.pl
Tel: +48 660 43 47 76