05 marca 2013
Powstał Śląski Klaster NANO
4 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach podpisano umowę o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra „NANO”
4 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach podpisano umowę o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra „NANO”.

Sygnatariuszami umowy są założyciele klastra reprezentujący:
• Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET - dr inż. Adam Szatkowski, Prezes Zarządu,
• Uniwersytet Śląski - JM Rektor Prof. Wiesław Banyś,
• Miasto Katowice - Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice,
• Instytut Metali Nieżelaznych - Prof. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Naczelny,
• Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH - Prof. Ryszard Pregiel, Prezes Izby.

Śląski Klaster NANO stanowi platformę współpracy środowisk nauki, biznesu, samorządu i instytucji otoczenia biznesu, których głównym celem będzie intensywny rozwój nanonauk i nanotechnologii, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej miasta i regionu. Utworzona platforma będzie miejscem do połączenia i efektywnego wykorzystania skupionego wokół niej potencjału oraz wypracowywania wspólnych stanowisk dla branży nanotechnologicznej, co stanowić będzie dobrą bazę dla współpracy klastrowej na arenie międzynarodowej.
Do klastra zapraszamy wszystkie podmioty, które zainteresowane są rozwojem nanonauk i nanotechnologii poprzez bezpośredni udział w projektach, implementację opracowanej technologii lub też opracowywaniem nowych technologii materiałowych. Zainteresowanych uczestnictwem w klastrze oraz chcących zasięgnąć informacji na ten temat prosimy o kontakt mailowy: biuro@nanoslask.pl.