04 marca 2013
Zmiana terminu kolejnego spotkania Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu na 21 marca 2013 ( czwartek) zamiast 28 -go marca kolejnego spotkania Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania...
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu na 21 marca 2013 ( czwartek) zamiast 28 -go marca kolejnego spotkania  Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania, które odbędzie się o godzinie 14:00 w sali nr 214 ( II piętro) przy
ul. Rynek 13 Urzędu Miasta Katowice, którego tematem będzie :,, Fundusze europejskie
i inne środki pozabudżetowe - jak miasto Katowice pomaga szkołom
w pozyskiwaniu tych środków ?"


Serdecznie zapraszamy do udziału w Zespole !