28 lutego 2013
XXXIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 6 marca 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Katowice.
Przewodniczący  Rady  Miasta  Katowice informuje, że w dniu 6 marca 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Katowice przy  ul. Młyńskiej 4. 

Na żywo