Calendar
Title and navigation
<<<grudzień 2018>>>
grudzień 2018
PWŚCPSN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
25 września 2017
Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec
Interesujesz się sprawami dzielnicy? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu? Zostań radnym dzielnicy!

Interesujesz się sprawami dzielnicy? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu? Zostań radnym dzielnicy!


Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki są rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.


Wybory krok po kroku

1. powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej i wyznaczenie jej siedziby
    ustalenie formularzy do zgłaszania kandydata na radnego
    podział okręgu wyborczego na obwody do głosowania

2.
 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

3. wywieszenie listy kandydatów na radnych w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej
    ustalenie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

4.publikacja obwieszczenia z nazwiskami kandydatów

   ustalenie wzoru karty do głosowania


5. wybory


Kto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie dzielnicy i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydaci muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

 

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (nazwiska i adresy wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Janowa i Nikiszowca.

 

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo.

 

Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

 

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury?

Zgłoszenie kandydata na radnego wraz z listą poparcia oraz członka komisji obwodowej składa się do Okręgowej Komisji Wyborczej. Ma ona swoją siedzibę przy ul. Zamkowej 45 (I piętro pawilonu, siedziba Rady Jednostki Pomocniczej nr 16). Komisja będzie pełniła dyżury w dniach:

  • 10-13 i 16-19 października 2017 r. w godz. 17:00 – 18:00
  • 20 października 2017 r. (piątek) w godz. 11:00-12:00.

Aby wybory się odbyły musi się zgłosić co najmniej 23 kandydatów na radnych.

 

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają 15-osobową radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 19 listopada 2017 r. w godz.: 7:00 - 19:00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

 

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

 

Gdzie zagłosować?

Na terenie Janowa - Nikiszowca będzie można zagłosować w czterech lokalach wyborczych:

 

Budynek byłego Gimnazjum nr 14 przy ul. Oswobodzenia nr 47 (obecnie budynek Szkoły Podstawowej nr 53)

Obwód nr 49 dla mieszkańców ulic: Park Bolina, Grodowej, Leśnego Potoku, Lwowskiej od 38 do końca nr parzyste, Oswobodzenia, Stawiska i Transportowców.


Przedszkole nr 63 przy ul. Zamkowej nr 10

Obwód nr 50 dla mieszkańców ulicy Zamkowej.


Szkoła Podstawowa nr 53 przy Pl. Wyzwolenia nr 18

Połączone w 1 obwód Obwody nr 51/52 dla mieszkańców ulic: Boliny, Bzów, Cmentarnej, Czechowa, Ficka, Garbarskiej, Giszowieckiej, Hodowców, Janowskiej, Krawczyka, Nad Stawem, Nałkowskiej, Niwnej, Ociepki, Odrowążów, Ruczajowej, Rymarskiej, Spacerowej, Strumiennej, Św. Anny,  Wiklinowej i Pl. Wyzwolenia.


Budynek Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Szopienickiej nr 58a

Obwód nr 53 dla mieszkańców ulic: Braci Woźniaków, Gospodarczej, Górniczego Dorobku, Kolonia Amandy, Kulika, Magazynowej, Surowcowej i Szopienickiej.

 

 

Najważniejsze daty:

 

  • Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej

          10-13 i 16-19 października 2017 r. w godz. 17:00 – 18:00

           20 października 2017 r. (piątek) w godz. 11:00-12:00.

  • Ogłoszenie listy kandydatów do Rady do 30 października 2017 r.
  • Wybory do Rady 19 listopada 2017 r. w godz.: 7:00 - 19:00


do pobrania:

plakat

ulotka