10 października 2017
90-lecie powstania historycznego osiedla willowego w Katowicach
Mieszkańcy kwartału ulic Kilińskiego i gen. Zajączka zapraszają 14 października do udziału w wydarzeniach jubileuszowych.


osiedle willowe_wystawa.jpg


Mieszkańcy kwartału ulic Kilińskiego i gen. Zajączka organizują 14 października trzy wydarzenia w ramach obchodu jubileuszu 90-lecia powstania osiedla willowego w Katowicach Śródmieściu.

Wernisaż dwóch wystaw plenerowych (godz. 13.00): pierwszej o architekturze osiedla willowego oraz drugiej o jego genezie i mieszkańcach staną na rynku/ ul. Św. Jana w Katowicach i będą połączone z prelekcją historyka architektury Ryszarda Nakoniecznego z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wernisaż wystaw plenerowych na rynku w Katowicach odbędzie się o godzinie 13.00. Kolejne wydarzenie to koncert  fortepianowy Magdaleny Lisak w jednym z domów osiedla willowego.

Wystawa plenerowa pt. "Architektura zespołu willowego w Katowicach Śródmieściu na przykładzie domu jednomieszkaniowego'' powstała dzięki dofinansowaniu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem wystawy są: grupa nieformalna pod nazwą Osiedle 1927, składająca się z kilku mieszkańców ulic Kilińskiego i Jordana w Katowicach oraz Fundacja Dom Modernisty.

Druga wystawa plenerowa nosi tytuł „90 lat osiedla willowego w Katowicach Śródmieściu'' i dofinansowana została przez Miasto Katowice.  Wystawa prezentuje genezę osiedla, historię miejsca oraz zapoznaje z jego pierwszymi właścicielami i późniejszymi mieszkańcami, tj. Jonasz Kofta, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Karol Stryja czy Bogumił Kobiela. Organizatorem wystawy jest Fundacja Dom Modernisty z Katowic.

Podczas wernisażu obydwu wystaw odbędzie się prelekcja dr. Ryszarda Nakonecznego. Wernisaż odbędzie się na ul. Św. Jana tuż przy rynku w Katowicach.

W ramach Inicjatywy Lokalnej, która została dofinansowana przez Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę, w jednym z domów przy ul. Kilińskiego 32 o godz. 17.00 odbędzie się koncert fortepianowy w wykonaniu Magdaleny Lisak. Pani Magdalena Lisak zgodziła się wziąć udział w tym kameralnym wydarzeniu ze względu na jego unikatowy i oryginalny charakter, a także dlatego że jego podłożem jest próba integracji społeczności lokalnej poprzez spotkania przy muzyce. Występ Magdaleny Lisak będzie miał również charakter edukacyjny.
Gospodarzami i inicjatorami koncertu są mieszkańcy osiedla willowego.

 

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Prosimy jedynie o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności pod adresem e-mail: dommodernisty@gmail.com