sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera
Jesteś tutaj: Urząd Miasta >> Komunikaty i Ogłoszenia


Komunikaty i Ogłoszenia
Kanał RSS

Przetargi na sprzedaż lokali położonych przy ul. Warszawskiej 56/1, ul. Warszawskiej 56/7, ul. Kościuszki 7/3, ul. Sienkiewicza 2/14, ul. Sienkiewicza 7/11, ul. Wojewódzkiej 27/4, ul. Andrzeja 13/7, ul. Batorego 3 oraz ul. Mickiewicza 12/9 i 10.

25.08.2012

Przetargi na sprzedaż lokali położonych przy ul. Warszawskiej 56/1, ul. Warszawskiej 56/7, ul. Kościuszki 7/3, ul. Sienkiewicza 2/14, ul. Sienkiewicza 7/11, ul. Wojewódzkiej 27/4, ul. Andrzeja 13/7, ul. Batorego 3 oraz ul. Mickiewicza 12/9 i 10.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 114,76m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1119cz. oznaczonego jako działka nr 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice-Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   23 000,00 zł

2. lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 112,93m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1101cz. oznaczonego jako działka 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/000020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 255 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   25 000,00 zł

3. lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 143,24m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,083cz. oznaczonego jako działka nr 293 o pow. 718m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście – Załęże, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00029392/5, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   35 000,00 zł

4. lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. 84,92m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,279cz. oznaczonego jako działka nr 112/1 o pow. 133m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00029606/9, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   20 000,00 zł

5. lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 64,27m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,0885cz. oznaczonego jako działka 118/1 o pow. 228m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00021736/3, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   16 000,00 zł

6. lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 100,93m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 27 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,0805cz. oznaczonego jako działka nr 76 o pow. 507m2, karta mapy 56, obręb Bogucice-Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00034571/2, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 26 000,00 zł

7. lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 135,29m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Andrzeja 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,114cz. oznaczonego jako działki nr 287/1, 287/4 o łącznej pow. 651m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/000017089/1, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 305 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 30 000,00 zł

8. lokalu użytkowego o pow. 31,33m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Batorego 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,029cz. oznaczonego jako działki nr 281/2, 281/3 o łącznej pow. 592m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00025609/2, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 6 000,00 zł

9. lokalu niemieszkalnego nr 9 o pow. 24,25m2 i lokalu nr 10 o pow. 25,09m2 usytuowanych w Katowicach przy ul. Mickiewicza 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości odpowiednio: 0,0220cz.i 0,0245cz. oznaczonego jako działka nr 59/1, o pow. 376m2, karta mapy 24, obręb Śródmieście - Załęże, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00020114/0, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 6 000,00 zł

Sprzedaż lokali następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w przypadku lokali z poz. 1 - 4 podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w dniu zbycia. Z uwagi na to z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostanie naliczony podatek od towarów i usług w stosownej wysokości.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
20.09.2012r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
21.09.2012r. w godz. od 9:00 do 15:00
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2012r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz.   9:00
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz.   9:20
3. na sprzedaż nieruchomości z poz. 3 o godz.   9:40
4. na sprzedaż nieruchomości z poz. 4 o godz. 10:00
5. na sprzedaż nieruchomości z poz. 5 o godz. 10:20
6. na sprzedaż nieruchomości z poz. 6 o godz. 10:40
7. na sprzedaż nieruchomości z poz. 7 o godz. 11:00
8. na sprzedaż nieruchomości z poz. 8 o godz. 11:20
9. na sprzedaż nieruchomości z poz. 9 o godz. 11:40
w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:
Ad 1-2 i 9 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. Słowackiego 18
                telefon 32 350-44-41.
Ad 3 - 8 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. PCK 2
              telefon 32 251-44-74.

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach:
od 27.08.2012r. do 21.09.2012r. w godzinach pracy OEB.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.


pdf 1. Warunki przetargu ul. Warszawska 56/1 1,89 MB
pdf 2. Warunki przetargu ul. Warszawska 56/7 1,85 MB
pdf 3. Warunki przetargu ul. Kościuszki 7/3 1,87 MB
pdf 4. Warunki przetargu ul. Sienkiewicza 2/14 1,92 MB
pdf 5. Warunki przetargu ul. Sienkiewicza 7/11 1,73 MB
pdf 6. Warunki przetargu ul. Wojewódzka 27/4 1,78 MB
pdf 7. Warunki przetargu ul. Andrzeja 13/7 1,81 MB
pdf 8. Warunki przetargu ul. Batorego 3 1,68 MB
pdf 9. Warunki przetargu ul. Mickiewicza 12/9 i 10 1,77 MB
   
powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Co, gdzie, kiedy?

partnerzy
 
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business