sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera
Jesteś tutaj: Urząd Miasta >> Komunikaty i Ogłoszenia >> Komunikaty Urzędu Miasta - archiwum


Komunikaty Urzędu Miasta - archiwum

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Chłodnej/Zimowej (działki nr 764/14 i 765/14) oraz ul. Szronowej/Zimowej (działki nr 767/14 i 768/14)

29.08.2011

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Chłodnej/Zimowej (działki nr 764/14 i 765/14) oraz ul. Szronowej/Zimowej (działki nr 767/14 i 768/14)

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. Nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chłodnej i ul. Zimowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 764/14 i nr 765/14 zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00017244/6, z karty mapy 9, obręb Dąbrówka Mała, o łącznej pow. 972m2, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 40.000,00 zł

2. Nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szronowej i ul. Zimowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 767/14 i nr 768/14 zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00017244/6, z karty mapy 9, obręb Dąbrówka Mała, o łącznej pow. 885m2, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 185.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 37.000,00 zł

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, przez co rozumie się wybudowanie fundamentów, w terminie do 18 miesięcy od dnia nabycia oraz do zakończenia zabudowy, przez co rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w terminie do 48 miesięcy od dnia nabycia.
Miasto Katowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości na okres 5-ciu lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę, przy czym skorzystanie przez Miasto z tego prawa nastąpić może w przypadku niedotrzymania przez Nabywcę ww. terminów zagospodarowania nieruchomości. Odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594kc. Prawo odkupu nieruchomości na rzecz Miasta Katowice jak i ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujawnione zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze nie objętym aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest uzyskanie warunków zabudowy zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "dobre sąsiedztwo").

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
22.09.2011r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
23.09.2011r. w godz. od 9:00 do 15:00
oraz przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2011r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz. 9:00
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz. 9:20
w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.


pdf 1. Warunki przetargu ul. Chołodna/Zimowa 4,23 MB
pdf 2. Warunki przetargu ul. Szronowa/Zimowa 4,25 MB
   
powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Co, gdzie, kiedy?

partnerzy
 
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business