sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera
Jesteś tutaj: Urząd Miasta >> Komunikaty i Ogłoszenia


Komunikaty i Ogłoszenia
Kanał RSS

Przetargi na lokale mieszkalne i garaże

08.10.2010

Przetargi na lokale mieszkalne i garaże
PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza:

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. 36,68m2 oraz lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. 42,20m2 usytuowanych w Katowicach przy ul. Chopina 18 wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu w wysokości odpowiednio 0,0257cz. oraz 0,0296cz. oznaczonego jako działka nr 101/1 o pow. 374m2, karta mapy 25, obręb Śródmieście - Załęże, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/23078/6, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 12 000,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29.06.2010r.

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 69,10m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Drzymały 5 wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu w wysokości 0,120cz. oznaczonego jako działki nr 177/1 i 177/2 o łącznej pow. 310m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00010676/4, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 12 000,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29.06.2010r.

3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 170,00m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 6 wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu w wysokości 0,132cz. oznaczonego jako działki nr 159/2, 160/2, 161/2, 160/4, 161/4 o łącznej pow. 561m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00023037/7, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i osób fizycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 12 000,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2010r., natomiast drugi w dniu 29.06.2010r.

4. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu o pow. użytkowej 13,55m2 położonego w rejonie ul. Sienkiewicza 11, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 1/2 części, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 118/6 o pow. 36m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00058179/8, stanowiąca własność Miasta Katowice oraz osób fizycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 1 200,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 03.08.2010r.

5. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu nr 18 o pow. 15,38m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów 31 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w wysokości 0,025cz. oznaczonego jako działka nr 217/6 o pow. 1522m2, karta mapy 24, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00033311/5, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 1 200,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 22.10.2010r., drugi 06.04.2010r., natomiast trzeci w dniu 03.08.2010r.Sprzedaż lokali następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu wg stawki 22%. Z uwagi na to z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostanie naliczony podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:

22.11.2010r. w godz. od 9.00 – 15.00
lub
23.11.2010r. w godz. od 9.00 – 15.00

oraz przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2010r.

1. na sprzedaż nieruchomości ad 1 o godz. 9.30
2. na sprzedaż nieruchomości ad 2 o godz. 9.45
3. na sprzedaż nieruchomości ad 3 o godz. 10.00
4. na sprzedaż nieruchomości ad 4 o godz. 10.15
5. na sprzedaż nieruchomości ad 5 o godz. 10.30

w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:
Ad 1 - Oddział Eksploatacji Budynków Nr 3 w Katowicach, ul. Słowackiego 18, telefon 32-350-44-41.
Ad 2,3,4 - Oddziale Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. PCK 2, telefon 32-251-44-74.
Ad 5 - Oddziale Eksploatacji Budynków Nr 1 w Katowicach, ul. Katowicka 46b, telefon 32-258-10-79.

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach:

od 11.10.2010r. do 23.11.2010r. w godzinach pracy OEB.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32-259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia należy odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.


SPROSTOWANIE

Prezydent Miasta Katowice informuje, iż w ogłoszeniu, które ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 8.10.2010r. na stronie 20, dotyczącym przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż pięciu lokali, m.in. lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 6

zostało omyłkowo podane:
3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 170,00m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 6 wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu w wysokości 0,132cz. oznaczonego jako działki nr 159/2, 160/2, 161/2, 160/4, 161/4 o łącznej pow. 561m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00023037/7, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i osób fizycznych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 12 000,00 zł
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2010r., natomiast drugi w dniu 29.06.2010r.

a winno być:
3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 170,00m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 6 wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu w wysokości 0,132cz. oznaczonego jako działki nr 159/2, 160/2, 161/2, 160/4, 161/4 o łącznej pow. 561m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00023037/7, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i osób fizycznych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 22 000,00 zł
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2010r., natomiast drugi w dniu 29.06.2010r.

Wszystkie pozostałe informacje zawarte w ww. ogłoszeniu pozostają bez zmian.


pdf Warunki przetargu - ul. Chopina 18 m 14-15 1,45 MB
pdf Warunki przetargu - ul. Drzymały 5 m 5 1,5 MB
pdf Warunki przetargu - ul. Kościuszki 6 m 5 1,41 MB
pdf Warunki przetargu - ul. Misjonarzy Oblatów 31, garaż 18 1,38 MB
pdf Warunki przetargu - ul. Sienkiewicza 11, garaż 3,7 MB
   
powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Co, gdzie, kiedy?

partnerzy
 
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business