Poniżej znajduje się wykaz organizacji realizujących w 2017 roku zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wykaz organizacji.pdf