Sieć liczy 116 miast z 54 krajów świata, działających w siedmiu grupach tematycznych: rzemiosło i sztuka ludowa, design, film, gastronomia, literatura, muzyka oraz media arts. 
Jako członek sieci Miasto stara się stworzyć muzyczny hub, który stanie się inkubatorem dla lokalnych i rozwijających się talentów oraz przedsiębiorców w dziedzinie muzyki i który będzie sprzyjał tworzeniu miejsc pracy szczególnie dla ludzi młodych, pragnących rozwijać swe zdolności i umiejętności. Katowice zamierzają angażować inne miasta z sieci do udziału w World Music Expo /WOMEX/ a także wzmocnić współpracę między kreatywnymi miastami muzyki i literatury. 

W 2016 roku przedstawiciele Miasta wzięli udział w dwóch spotkaniach w ramach miast kreatywnych UNESCO. 
Wyjazd do Adelajdy w marcu był okazją do szeregu spotkań, których podstawowym tematem była współpraca między miastami w dziedzinie muzyki, ale także dzielenie się dobrymi praktykami, które funkcjonują w obu miastach. Odbyły się rozmowy z Lordem Mayor’em Adelajdy, koordynatorką projektu Miasto Muzyki UNESCO,  a także przedstawicielkami Music Development Office Government of South Australia oraz wizyty studyjne w Adelajda Festival Centre, St Paul’s Creative Centre.
We wrześniu przedstawiciele miasta wzięli udział w X Dorocznym Spotkaniu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w Ostersund w Szwecji. Celem spotkania było umocnieniu więzi pomiędzy miastami członkowskimi. W trakcie spotkania odbyło się szereg sesji plenarnych, paneli i warsztatów tematycznych oraz obrady Okrągłego Stołu Prezydentów Miast.