​W ramach IX edycji projektu „Miejska Dżungla” w dniach 3 i 10 grudnia 2016 roku na terenie Katowic została przeprowadzona akcja patrolowa, mająca na celu sprawdzenie prawidłowości kart parkingowych kierowców, którzy parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Akcja została przeprowadzona wspólnie z katowickimi harcerzami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na parkingach przed supermarketami. W ramach akcji młodzież wręczała naklejki „ Nigdy nie parkuję na miejscu osoby niepełnosprawnej” oraz informowała o przepisach „Prawo o ruchu drogowym” i wynikającej karze w przypadku nie stosowania się do przepisów zawartych w ww. Ustawie. W akcji parkingowej udział wzięło 27 katowickich szkół.