SHENYANG (Chiny)


Ośrodek administracyjny prowincji Liaoning i stolica Mandżurii, to miasto liczące ponad 5,5 mln. mieszkańców (zespół miejski obejmuje około 7,2 mln. osób, zamieszkujących administracyjny teren o powierzchni 12 924 km2). Obszar metropolitalny Shenyangu wynosi 7 400 km2.

Nazwa "Shenyang" (w języku mandżurskim "Mukden") w dosłownym tłumaczeniu oznacza "miasto leżące na północ od Rzeki Shen". W przeszłości było również znane pod nazwą "Shengjing" i "Fengtian".

W obrębie miasta występuje podział na dystrykty: Dadong, Dongling, Faku, Heping, Huanggu, Kangping, Liaozhong, Shenhe, Sujiatun, Tiexi, Xinchengzi, Xinmin oraz Yuhon.

Struktura miasta: Władze Miasta, Parlament Miasta, Komitet Polityczny, Rada Miasta.

Ważne daty w historii miasta:
* 1621 - zdobycie przez Mandżurów
* 1625-1643 - stolica dynastii Qing
* 1905 - w pobliżu rozegrała się wielka bitwa w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, zakończona klęską Rosjan.

Obecnie Shenyang jest jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się centrów przemysłowych Chin. Do głównych gałęzi przemysłu należą: górnictwo, energetyka, przemysł motoryzacyjny i maszynowy, farmaceutyczny, elektroniczny, informatyczny, chemiczny, petrochemiczny, rafineryjny, lotniczy, cementowy, włókienniczy, skórzany, papierniczy, a także rolnictwo. Władze miasta zainteresowane są współpracą z partnerami zagranicznymi również w zakresie ciepłownictwa i ochrony środowiska. Shenyang jest przykładem nowego, wrażliwego podejścia Chin do problematyki ochrony środowiska. W sposób modelowy, przy współpracy z Unią Europejską, przebiegają tam procesy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu ciężkiego, który przechodzi na czyste technologie nowej generacji. Oprócz dynamicznie rozwijających się tradycyjnych gałęzi przemysłu Shenyang inwestuje również w rozwój robotyki i przemysłu kosmicznego.

Shenyang jest także ważnym ośrodkiem: gospodarczo-handlowym północno-wschodnich Chin, charakteryzującym się wysokim stopniem rozwoju i dynamizmu gospodarczego, utrzymującym ścisłe stosunki partnerskie z miastami krajów Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii oraz Azji Południowej. Duże zainteresowanie Shenyangiem inwestorów z zewnątrz potwierdza fakt obecności siedzib renomowanych firm zagranicznych takich jak, m.in.: Alcatel (sprzęt, oprogramowania i usługi telekomunikacyjne), BASF Vitamin Co. (farmaceutyki), BMW (produkcja samochodów osobowych, motocykli i skuterów), Bridgestone Tire (samochody ciężarowe), Canon (sprzęt elektroniczny), Coca-Cola Beverage Co. (napoje), Fasing (sprzęty górnicze), Lucent Technologies Co. Ltd. (telekomunikacja), Matsushita Battery (akumulatory), Michelin (produkcja opon), Neusoft Group Ltd. (nowoczesny sprzęt), Shenyang Aerospace Mitsubishi (samochody), Shenyang Kodenshi Co. (przewodniki elektryczne), Shenyang President Enterprise (produkty żywnościowe), Shenyang Tingyi Intl Food (żywność), Shenyang Weiyong Precision (nowoczesna maszyneria), Shenyang Xike Silica Ltd. (produkty silikonowe), Shenyang Yamanouchi Pharmaceutical (farmaceutyki), Siemens AG (branża energetyczna, elektroniczna i telekomunikacyjna). Warto zaznaczyć, że w maju 2006 r. z udziałem Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej Pani Danuty H?bner otwarto w Shenyangu siódmy w Chinach oddział Europejskiej Izby Handlowej. W okolicach miasta utworzono natomiast specjalną strefę ekonomiczną dla unijnych inwestorów, w której obowiązują szczególne warunki i ułatwienia inwestycyjne; edukacyjnym i naukowo-badawczym (miasto posiada łącznie 428 placówek badawczych oraz 28 wyższych uczelni, w tym filię Chińskiej Akademii Naukowej), a także kulturalnym - wiele znajdujących się tutaj obiektów zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO: najstarsze zabytki w mieście liczą ponad 2000 lat. Do jego głównych atrakcji turystycznych zaliczyć można: Gugong, czyli pałac cesarski, zwany też "Pałacem Jasności i Spokoju", plac imperialny, starożytną ulicę kultury (stare miasto) i plac chwały (dystrykt Shenhe), Muzeum Prowincji Liaoning, park krajobrazowy Beiling o powierzchni 3,3 mln. metrów (dystrykt Huanggu), pagodę północną (dystrykt Dadong), pomnik Przywódcy Mao (dystrykt Heping), Liaoning Mansion Hotel (dystrykt Huanggu) oraz dystrykt "sklepowy" z licznymi sklepami i lokalami rozrywkowymi.

Ponadto, miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Odległość pomiędzy Shenyangiem a Pekinem wynosi 658 km. Ze stolicą Chin łączy je ekspres Jingshen. Posiada również własny port lotniczy Shenyang-Taoxian, który realizuje połączenia z 27 lotniskami na świecie.

Obecnie władze miasta kładą bardzo duży nacisk na współpracę z partnerami zagranicznymi w wielu dziedzinach. Do priorytetowych zadań na najbliższe lata zaliczono rozwój kontaktów z państwami Europy Centralnej i Wschodniej, wśród których wybrano Polskę.

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwszy kontakt pomiędzy Katowicami a miastem Shenyang miał miejsce w grudniu 1999 r. podczas pobytu delegacji Shenyangu na Śląsku w ramach szerszej wizyty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Na przełomie maja i czerwca 2005 r. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Polską Techniką Górniczą S.A. zorganizowały "Dni Polskie" w Shenyangu.
Pierwsze takie wydarzenie w historii miało na celu zaprezentowanie Polski w jednym z najszybciej rozwijających się w bieżącej dekadzie regionów Chin - zarówno pod względem kulturalnym, turystycznym, jak również dwustronnych możliwości gospodarczych i handlowych. W celu zapoznania się z możliwościami współpracy handlowej, jak również przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z partnerami chińskimi do Shenyangu przybyli w tym czasie przedstawiciele następujących polskich przedsiębiorstw: Polska Technika Górnicza S.A., Telefonika Kable, Kopex, Polimex, Cekop i inne.
Po wydarzeniu "Dni Polskie" w Shenyangu i wizycie przedstawicieli Polskiej Techniki Górniczej w tym mieście, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, na prośbę władz miasta Shenyang, przesłała pismo zawierające propozycję nawiązania bliższych stosunków partnerskich z Katowicami i złożenia przez delegację chińską (kierownictwo Biura ds. Zagranicznych) wizyty w naszym mieście.
Wkrótce na Śląsk przybyła delegacja chińska, wśród której znaleźli się zarówno przedstawiciele władz miasta i prowincji, jak i przemysłu. W dniu 2 sierpnia 2005 r. członków delegacji przyjął Prezydent Miasta Katowice. Celem wizyty gości z Chin było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miasta Katowice oraz rozpoznanie możliwości bliższej współpracy gospodarczo-handlowej z firmami i instytucjami z branży przemysłu górniczego na terenie Śląska. Podczas dwustronnych rozmów przedstawiciele Katowic i Shenyangu wyrazili zainteresowanie wspieraniem szeroko rozumianej współpracy i wymiany pomiędzy miastami na zasadach partnerstwa, głównie w dziedzinach górnictwa i przemysłu maszynowego, jak również w zakresie dwustronnych kontaktów gospodarczych i handlowych. Podkreślono przy tym duże podobieństwa pomiędzy obydwoma regionami (Województwem Śląskim i Prowincją Liaoning) oraz miastami Katowice i Shenyang, a także łączącą je przemysłową tradycję.
Władze miasta Shenyang wykazywały dużą aktywność w dążeniach do rozwinięcia i usankcjonowania kooperacji dokumentem prawnym, dlatego - przy aktywnym wsparciu tych działań przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie
W dniu 6 lipca 2006 r., w Katowicach, podczas kolejnej wizyty delegacji chińskiej (przedstawicieli miasta Shenyang i Prowincji Liaoning oraz urzędnika w randze wiceministra), doszło do podpisania Listu intencyjnego w sprawie współpracy między Miastem Shenyang (Chińska Republika Ludowa) i Miastem Katowice (Rzeczpospolita Polska).
Kolejnym krokiem w obustronnych kontaktach był wyjazd, na oficjalne zaproszenie Burmistrza Miasta Shenyang, delegacji przedstawicieli Miasta Katowice i Województwa Śląskiego do Shenyangu oraz podpisanie w tym mieście w dniu 6 czerwca 2007 r. Umowy pomiędzy Miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz Miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia współpracy miast bliźniaczych.
W dniach 20-22.05.2008 r. w Katowicach przebywała delegacja przedstawicieli miasta Shenyang oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego UE w Shenyang. W dniu 21.05.2008 r. podpisano Porozumienie w sprawie przyjacielskiej wymiany pomiędzy miastem Shenyang w Chińskiej Republice Ludowej oraz miastem Katowice w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2009 dokument precyzujący działania na najbliższą przyszłość w ramach obustronnej współpracy. Zwraca on szczególną uwagę na aspekty współpracy gospodarczej, dlatego goście z Chin odwiedzili również siedzibę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz podpisali odrębny dokument o współpracy gospodarczej z przedstawicielami jej władz.

W nawiązaniu do XXIX Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008, w sierpniu 2008r. w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przygotowana została ekspozycja prezentująca najważniejsze chińskie symbole i obiekty olimpijskie oraz miasto partnerskie Shenyang.

W dniach 23-25.11.2009 r. po raz kolejny gościła w Katowicach delegacja miasta Shenyang. W trakcie spotkań, w toku dyskusji omawiano różne propozycje współpracy w zakresie gospodarczym, naukowym i wymiany kulturalnej. Podpisany został plan współpracy na rok 2010 pomiędzy obydwoma miastami. Goście z Shenyang złożyli wizytę w Akademii Muzycznej w Katowicach, odwiedzili Silesia Expo w Sosnowcu, gdzie zapoznali się z planami wystawienniczymi na rok 2010 oraz polityką rozwojową obiektu. Następnie wzięli udział w spotkaniu poświęconym tematom biznesowym, zorganizowanym w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach programu kulturalnego delegacja miasta Shenyang uczestniczyła w koncercie "Z operą w tle", przygotowanym przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
W dniu 19.06.2012 r. w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli katowickich szkół wyższych, instytucji kultury, świata biznesu, a także samorządu wojewódzkiego i miejskiego z delegacją chińską w związku z Jarmarkiem Kultury Chińskiej, organizowanym w naszym mieście w dniu 20.06.2012 r. z inicjatywy Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Była to pierwsza tego typu prezentacja z udziałem chińskich artystów - mistrzów sztuk pięknych i rzemiosła oraz twórców literatury i sztuki ludowej. Podczas trwania tej wyjątkowej imprezy można było podziwiać m.in.: prace malarskie, wyroby z kamieni szlachetnych, wyroby hafciarskie, oryginalne wycinanki z papieru, zwoje malarskie oraz zwoje naścienne wykonane z różnych materiałów, tradycyjne ozdoby kobiece, domowe dekoracje, akcesoria i naczynia do picia herbaty lub alkoholu, jak również poznać niektóre tajniki sztuki chińskiej kaligrafii czy zdobienia jedwabnych, satynowych i aksamitnych tkanin.
Ze strony chińskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie na czele z Panem Ambasadorem Sun Yuxi oraz delegaci Prowincji Liaoning, której stolicą jest Shenyang - miasto partnerskie Katowic. Uświetnił je minirecital Piotra Banasika - młodego pianisty z Katowic, absolwenta katowickiej Akademii Muzycznej oraz laureata głównych nagród w prestiżowych konkursach fortepianowych organizowanych w kraju i za granicą, w wykonaniu którego zebrani mogli usłyszeć kilka kompozycji Fryderyka Chopina.
W styczniu 2013 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Północnowschodniego w Shenyangu, obejmującą między innymi: wymianę nauczycieli akademickich, naukowców oraz studentów, a także wspólne prowadzenie projektów badawczych, organizację wspólnych konferencji, wspólne publikacje oraz ścisłą współpracę kulturalną - w tym: pokazy chińskich filmów w Katowicach, wystawy i wernisaże plastyczne, wymianę zespołów tradycyjnej sztuki wokalnej i tanecznej, utworzenie wspólnych kierunków studiów, związanych np. z tworzeniem gier komputerowych, itp. Za jeden z priorytetów uznano pokonywanie barier językowych. W tym celu rozpocznie się nauka języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim i języka polskiego w partnerskim uniwersytecie w Shenyangu. Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Północnowschodnim w Shenyangu został już zatwierdzony, a jeszcze w 2013 r. zostaną oddelegowani do stolicy Prowincji Liaoning wybrani studenci oraz pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego do prowadzenia lektoratu języka polskiego. Ambitne plany dotyczą też m.in. wydawania wspólnych dyplomów licencjackich, magisterskich i doktorskich. W czerwcu obydwie uczelnie przystąpiły do rozmów na temat wdrażania dalszych planów kooperacyjnych oraz zacieśniania, rozwijania i poszerzania wzajemnych kontaktów w przyszłości.
W dniu 19.04.2013 r. przebywała w Katowicach delegacja przedstawicieli miasta Shenyang na czele z Panią Wiceprezydent Qi Ming. Goście z Chin zainteresowani byli problematyką dotyczącą budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz organizacją życia mieszkańców w dużych społecznościach miejskich, dlatego wzięli udział w wizycie studyjnej na katowickim osiedlu Tysiąclecia, w ramach tórej spotkali się z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast", zwiedzili spółdzielczy dom kultury, Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną  im. Karola Szymanowskiego i Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej, niektóre obiekty sportowe oraz przychodnię. Na zaproszenie jednej z rodzin siedmioosobowa delegacja chińska zagościła również w mieszkaniu jednego z pięciu najwyższych wieżowców mieszkalnych Katowic, zwanych potocznie "kukurydzami" ze względu na ich charakterystyczny kształt.
Następnie, odbyło się spotkanie z władzami miasta Katowice reprezentowanymi przez Pierwszą Wiceprezydent - Panią Krystynę Siejną oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, podczas którego dokonano podsumowania wcześniejszej wizyty w terenie oraz omówiono różne kwestie dotyczące kierunków rozwoju i współpracy partnerskiej obydwu miast.
 

W dniach 24-27.09.2013 r. na zaproszenie władz miasta Shenyang oficjalna delegacja Katowic pod przewodnictwem Pana Piotra Uszoka - Prezydenta Miasta Katowice, wzięła udział w Tygodniu Kultury i Przyjaźni między Polską a Prowincją Liaoning. Oprócz reprezentantów Katowic na ww. obchodach obecni byli m.in: Ambasador RP w Pekinie Pan Tadeusz Chomicki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Mariusz Kleszczewski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Śląskiego (z uwagi na uruchomienie lektoratu j. polskiego na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang) i Miasta Chorzowa. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się koncerty Pana Szczepana Kończala -katowickiego pianisty, który dzięki staraniom Miasta Katowice i Miasta Shenyang również uczestniczył w tym przedsięwzięciu. W trakcie licznych spotkań delegacji Katowic z liderami różnych organizacji i instytucji miasta Shenyang (m.in. z Przewodniczącym Miejskiego Ludowego Kongresu Panem Zhao Chang Yi i rektorem Uniwersytetu w Shenyang Panem Li Feng strona chińska wyraziła zainteresowanie pogłębianiem wzajemnych relacji, składając nowe propozycje dot. współpracy w sferze kultury (m.in. z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną, Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia), a także w dziedzinie sportu.