04 lutego 2019
Klub Inteligencji Katolickiej - program na luty 2019
Katowicki KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ zaprasza w lutym 2019 roku na:

Katowicki KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ zaprasza w lutym 2019 roku na:

program luty - KIK.jpg

Siedziba Klubu – Katowice, Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariackiej),
plac ks. Emila Szramka 2

Dyżur w siedzibie Klubu – każdy piątek 17.00 – 18.00. pierwszy piątek  - Prezes Klubu

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice, skr. poczt. 376, http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/
kikkt@katowice.opoka.org.pl

Antoni Winiarski "Kreta - starożytność i współczesność"

Wykład ilustrowany zdjęciami. 
Poniedziałek 11 lutego 2019 r., godz. 17.00
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi  
Czeladź ul. Nowopogońska 227 e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI KURS
Społecznej Nauki Kościoła


Prowadzi ks. Profesor Arkadiusz Wuwer
Parafia św. Anny w Katowicach-Janowie
Katowice, pl. Wyzwolenia 21

Terminy i tematy:

  1. 13 marca 2019 r. (środa) godz. 19.00 - "Co to jest katolicka nauka
    społeczna?" - wprowadzenie, personalizm. Zasada personalizmu.
  2. 20 marca 2019 r. (środa) godz. 19.00 - "Rodzina, wspólnota, uczestnictwo" - dobro wspólne, pomocniczość. Zasada pomocniczości.
  3. 27 marca 2019 r. (środa) godz. 19.00 - "Prawo i obowiązki
    obywatela" - solidarność, uczestnictwo. Zasada solidarności.
  4. 17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 19.00 - "Odpowiedzialność za wspólny dom".

​​​​