12 października 2018
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administarcji rozpoczyna procedurę związaną ze skladaniem i ocena wniosków na realizację zadań w 2019 roku

​Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administarcji rozpoczyna procedurę związaną ze skladaniem i ocena wniosków na realizację zadań w 2019 roku. Zgodnie z opracowaną przez MSWiA "Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020" w bieżącym roku termin składania wniosków do wojewodów na realizację zadań jednostkowych o zasięgu lokalnym dotyczących jednej dziedziny, z Obszaru wsparcia II tzw.  Małych grantów został ustalony na dzień 31 października 2018 r.

Więcej informacji na: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wszelkich informacji dotyczących Programu integracji na 2019 rok mozna zasięgnąć w Wydziale Spraw Obywatelskich i cudzoziemców tel: 32 207 73 51 lub 32 207 73 50.

​​​​