09 listopada 2017
Projekt Kopalnia Aktywności dobiega końca
W listopadzie 2017 dobiegnie końca realizacja projektu Kopalnia Aktywności.

Projekt Kopalnia Aktywności dobiega końca.
W listopadzie 2017 dobiegnie końca realizacja projektu Kopalnia Aktywności. Pomysł na realizację projektu “Kopalnia Aktywności” narodził się na początku 2016 r. W założeniach miało to być przedsięwzięcie, które zwiększy aktywność społeczną osób pracujących w branży przemysłu ciężkiego. Jednocześnie inicjatywa ta miała udowodnić, że niesienie pomocy społecznościom lokalnym oraz ciekawe i kreatywne wykorzystanie wolnego czasu idą ze sobą w parze.
Janusz Gorol, przedstawiciel Fundacji TDJ oraz Grupy Famur i Sandra Mikołajczyk z Grupy Kopex, inicjatorzy projektu, zaprosili Fundację Rzecz Społeczną oraz Stowarzyszenie Chcemy Pomóc na spotkanie, podczas którego padła propozycja, by “zrobić razem coś pożytecznego”. Coś, w co włączymy pracowników dwóch konkurencyjnych firm, dwie organizacje pozarządowe i Fundację Korporacyjną, czego myślą przewodnią będzie dobro wspólne społeczności lokalnych na Śląsku.
Kopalnia Aktywności to program, do którego dobrowolnie zgłosiło się 20 pracowników Grupy Kopex i Grupy Famur. Wzięli oni udział w 40-godzinnych szkoleniach z zakresu komunikacji, diagnozy społecznej, planowania projektów i zarządzania zmianą, by we współpracy z mentorem lub mentorką przygotować i zrealizować mikroprojekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce dla określonej społeczności lokalnej. Uczestnicy programu spotkali się również z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych ze Śląska, by skorzystać z fachowej wiedzy na temat organizowania adekwatnej do potrzeb pomocy.
Celem spotkania z organizacjami było przede wszystkim pokazanie, że “niesienie dobra” czy “charytatywność” to przede wszystkim fachowa pomoc udzielana od lat przez ludzi, którzy są nie tylko pasjonatami ale i profesjonalistami.
Od września 2016 do lipca 2017 uczestnicy wspierani przez mentorów wypracowywali idee i cele swoich mikroprojektów. W wyniku tych spotkań powstało pięć grup: Jesteś Ważny, Bezpieczny Fotelik, Sportowe Dzieciaki, Muzyka Aniołów oraz grupa Czyste Powietrze (która później zmieniła swoją nazwę i działania na Malowanie Szpitala) . Zespoły te zrealizowały pięć niesamowitych przedsięwzięć angażujących łącznie ponad 2000 odbiorców! Niektóre z tych wydarzeń są planowanie jako działania cykliczne, co świadczy o niebywałym sukcesie projektu “Kopalnia Aktywności”.
Wspólne działanie i współpraca pomiędzy III sektorem a biznesem były nie lada wyzwaniem. Program 2-letniego projektu spotkał się z trudnościami nie tylko z obszaru różnych standardów pracy, ale również ze zmianą właściciela grupy Kopex i restrukturyzacją, która dotknęła także uczestników przedsięwzięcia.
Niespodziewane trudności sprawiły, że wynieśliśmy z realizacji programu dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Prekursorski projekt łączący wolontariat pracowniczy z działalnością na rzecz lokalnych społeczności, zaangażowanie i przekraczanie barier oraz opuszczanie swojej strefy komfortu na rzecz innych, w tym przede wszystkim dzieci, to bezcenne wartości które przyniosła Kopalnia Aktywności - powiedziała Wioleta Hutniczak - koordynatorka projektu
Na zakończenie projektu powstała publikacja, która nie tylko podsumowuje działania Kopalni Aktywności przedstawiając mikroprojekty, które zrealizowały grupy, ale również pokazuje czym jest wolontariat pracowniczy oraz Społecznie Odpowiedzialny Biznes.

Zapraszamy do lektury
http://rzeczspoleczna.pl/2017/10/12/publikacja/

​​​​