• 17 września 2018
  Fundacja Obywatel Sztuki we współpracy z Pracownia Arteterapii i Rozwoju Osobowości zaprasza na Twórcze Warsztaty Zarządzania Czasem
 • 17 września 2018
  Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na zimowisko dla dzieci i młodzieży
 • 17 września 2018
  Jak zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić na początek? Co robi wolontariusz? W jakich miejscach można zostać wolontariuszem? Na te pytania poznasz odpowiedzi podczas szkolenia
 • 17 września 2018
  Celem Programu Grantowego jest promocja zastosowania w edukacji i wychowaniu projektowania i druku 3D
 • 17 września 2018
  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działal…
 • 17 września 2018
  Jesli Twoja organizacja potrzebuje tłumacza Centrum Organizacji Pozarządowych pomoże.