Aktualności:


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga  w Katowicach


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera


Zapraszamy również do zapoznania się z zakończonymi działaniami dostępnymi TUTAJWięcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia Planowania Przestrzennego

Studium - II edycja

Opracowania ekofizjograficzne