Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
24 lutego 2016
Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5
Zapraszamy mieszkańców Brynowa części wschodniej i Osiedla Zgrzebnioka do zapoznania się z informacją o wyborach

Interesujesz się sprawami dzielnicy? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu? Zostań radnym dzielnicy!

 

Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami jednostki. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta
z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki jest rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.


Wybory krok po kroku

Krok 1

powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej i wyznaczenie jej siedziby        

ustalenie formularzy do zgłaszania kandydata na radnego

Krok 2

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Krok 3

wywieszenie list kandydatów na radnych oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w ostatnim dniu jej dyżuru

Krok 4

podział okręgów wyborczych na obwody do głosowania

powołanie obwodowych komisji wyborczych i ustalenie ich siedziby

publikacja obwieszczenia z nazwiskami kandydatów 

ustalenie wzoru karty do głosowania

Krok 5
wyboryKto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie dzielnicy i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.


Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydaci muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

 

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców wschodniej części Brynowa i Osiedla Zgrzebnioka.

 

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo.

 

Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

 

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury?

Zgłoszenie kandydata na radnego wraz z listą poparcia oraz członka komisji obwodowej składa się do Okręgowej Komisji Wyborczej. Ma ona swoją siedzibę w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej 53a.  Komisja będzie pełniła dyżury w dniach:

8,9,10,11,14,15,16,17 marca w godzinach 17.00 -18.00

18 marca w godzinach 8.00 – 9.00

Aby wybory się odbyły musi się zgłosić co najmniej 23 kandydatów na radnych.

 

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają 15-osobową radę za pomocą kart do glosowania. Wybory odbędą się 17 kwietnia 2016 r. w godz. 7.00-19.00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

 

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

 

Gdzie zagłosować?

Na terenie Brynowa Części Wschodniej – Osiedla Zgrzebnioka będzie można zagłosować w czterech lokalach wyborczych:

 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Osiedle Zgrzebnioka, ul. Łabędzia 19

Obwód nr 62 dla mieszkańców ulic: Albatrosów, Bazaltowej, Bocianów, Ceglanej, Cietrzewi, Cyranek, Czajek, Czapli, Gawronów nr parzyste 4 oraz od 20 do 22 i nr nieparzysty 23, Kawek, Kolibrów, Kormoranów, Kościuszki nr parzyste od 88 - 148 i nr nieparzyste od 75 - 143, Krzemiennej, Lelków, Łabędziej, Meteorologów, Muchowiec, Pelikanów, Porfirowej, Wita Stwosza nr 37 - 41, Wróbli, Zgrzebnioka, Zimorodków


Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, ul. Mikołowska 131

Obwód nr 63 dla mieszkańców ulic: Mikołowskiej nr parzyste od 100 do końca, Parkowej, Pięknej


Szkole Podstawowej nr 65, ul. Kukułek 2a

Obwód nr 64 dla mieszkańców ulic: Czyżyków, Drozdów, Dzięciołów, Gilów, Huberta, Jaskółek, Jemiołuszek, Jerzyków, Kanarków, Kosów, Kościuszki nr parzyste od 150 do 190, Kukułek, Pawia, Przepiórek, Sikorek, Skowronków, Słowików, Szczygłów, Szpaków

 

Domu Dziecka „Zakątek", ul. Brynowska 70a

Obwód nr 65 dla mieszkańców ulic: Brynowskiej, Dworskiej, Fitelberga, Gałczyńskiego, Imieli, Jasieńskiego, Kościuszki nr nieparzyste od 145 -191c, Różyckiego, Skiby, Środkowej, Pl. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej