Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIII/241/15 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Uchwała wraz z załącznikami

Ogłoszenie