Prezydent Miasta Katowice informuje o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXX/607/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w  siedzibie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13 lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice​.


Do pobrania:
Ogłoszenie