29 października 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XVII/296/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do zmiany planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 25 lutego 2016 r. na adres Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJPliki do pobrania:

ogłoszenie

uchwała Rady Miasta Katowice

załącznik do uchwały Rady Miasta Katowice