Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXIV/503/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Uchwała wraz z załącznikami

Ogłoszenie