Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXIV/504/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Uchwała wraz z załącznikami

Ogłoszenie