Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXIV/501/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Uchwała wraz z załącznikami

Ogłoszenie