Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXIV/502/16  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


Uchwała wraz z załącznikami

Ogłoszenie