Pierwsze spotkania dedykowane -konsultacje społeczne dot. ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej

 

Konsultacje dotyczące ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej rozpoczynają się warsztatami plastycznymi dla dzieci w dniu 16 stycznia br. W akcji wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach, a ich prace posłużą do promocji podejmowanych w trakcie konsultacji działań.


Również 16 stycznia br. odbędą się pierwsze dwa spotkania w ramach przeprowadzanych konsultacji. Pierwsze będzie dedykowane przedstawicielom mieszkańców skupionych wokół inicjatywy dotyczącej uporządkowania terenu przyrzecznego, natomiast drugie będzie skierowane do właścicieli działek leżących na północnym brzegu Kłodnicy.


Oba dedykowane spotkania będą miały charakter zamknięty. Podczas każdego z nich podejmowana będzie dyskusja o możliwościach zagospodarowania terenu. Wiedza dostarczona przez uczestników prowadzonych rozmów zostanie następnie wykorzystana przy kolejnych etapach konsultacji, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Brynowa i Ligoty. Terminy spotkań otwartych i warsztatów pojawią się wkrótce.

 

Konsultacje społeczne dotyczące ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej


 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza mieszkańców Ligoty oraz Brynowa do udziału w konsultacjach społecznych dot. ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej

                                                                                    Czytaj więcej


 
 

Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach


 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Ligoty do udziału w konsultacjach społecznych dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

                                                                                     Czytaj więcej