15 lutego 2017
Apel Prezydenta Katowic
Prezydent apeluje w związku z faktem pogorszenia się jakości powietrza w mieście Katowice i regionie aglomeracji górnośląskiej

W związku z faktem pogorszenia się jakości powietrza w mieście Katowice i regionie aglomeracji górnośląskiej i odnotowaniu przekroczenia średniodobowej wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu (jego stan powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi – w szczególności osób starszych, dzieci oraz osób ze schorzeniami serca i górnych dróg oddechowych), zwracam się do Państwa z poniższym apelem:

  • Proszę, szczególnie osoby narażone na ryzyko, o ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść na zewnątrz do czasu poprawy stanu powietrza.
  • Jeśli to możliwe, proszę o korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, zamiast poruszania się własnym pojazdem. Każde zmniejszenie emisji spalin wpływa na poprawę jakości powietrza i spadek stężenia zanieczyszczeń.
  • Apeluję o ograniczenie użytkowania kominków opalanych paliwami stałymi, zwłaszcza jeżeli są one tylko dodatkowym źródłem ciepła w budynku.
  • Zwracam się z prośbą o zaprzestanie uciążliwych prac budowlanych na czas wystąpienia znaczących przekroczeń poziomu dopuszczalnego – place budowy również są źródłem emisji pyłów.
  • Proszę o zgłaszanie do Straży Miejskiej w Katowicach (tel. 986) przypadków, w których mają Państwo podejrzenia, że właściciele posesji spalają odpady. Jednocześnie informuję, że wydałem Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach dyspozycję zintensyfikowania kontroli oraz surowego karania osób, które będą spalać niedozwolone materiały.

Przed wybraniem się na spacer lub podjęciem aktywności fizycznej na wolnym powietrzu zachęcam, by sprawdzić bieżący indeks jakości powietrza na stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/, a także prognozę na dzień jutrzejszy na stronie http://spjp.katowice.pios.gov.pl/


Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice