23 stycznia 2017
JAKOŚĆ POWIETRZA
Aktualna informacja o stanie jakości powietrza

W dniu wczorajszym na terenie miasta Katowice nie odnotowano przekroczenia średniodobowych wartości progowych wymaganego do ogłoszenia złego stanu jakości powietrza. Należy jednak zauważyć, że chwilowe wartości indeksu jakości wskazują obecnie na bardzo zły stan jakości powietrza.

Aktualny stan powietrza: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Prognoza: http://spjp.katowice.pios.gov.pl/