03 listopada 2016
Zamknięcie punktu wydającego podpis CC SEKAP w Urzędzie Miasta Katowice
Z dniem 1 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Katowice został zamknięty punkt rejestracji CC SEKAP. Wciąż pozostaje czynny punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.
Zamknięcie punktu wydającego podpis CC SEKAP w Urzędzie Miasta Katowice
Z dniem 1 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS). Pierwszy krok do dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia eIDAS stanowi uchwalona ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r., która nie tylko wprowadza szereg zmian dostosowując terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu, ale uchyla również ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Po wejściu w życie powyższych przepisów podpis niekwalifikowany CC SEKAP nie spełnia warunków do uznania go za kwalifikowany podpis elektroniczny, który obok Profilu Zaufanego ePUAP jest wskazany w większości przepisów  jako środek do opatrywania pism składanych do urzędu w formie dokumentu elektronicznego.
W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Katowice zostaje zamknięty punkt rejestracji CC SEKAP świadczący usługi wydawania, zmian stanu ważności i unieważniania niekwalifikowanych podpisów CC SEKAP.  Najbliższy czynny w Katowicach punkt rejestracji  znajduje się przy ulicy Powstańców 34 w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
W Urzędzie Miasta Katowice pozostaje czynny punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP znajdujący się w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Informacji w budynku Urzędu przy Rynek 1. Zgodnie z przepisami Profilem Zaufanym ePUAP można podpisywać podania i wnioski składane do urzędu w formie dokumentu elektronicznego.