26 września 2016
STOPA BEZROBOCIA W KATOWICACH NAJNIŻSZĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Informujemy, że stopa bezrobocia na terenie Katowic według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku wyniosła 3,0% i była najniższą na terenie województwa śląskiego.

Informujemy, że stopa bezrobocia na terenie Katowic według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku wyniosła 3,0% i była najniższą na terenie województwa śląskiego.


Katowice zajmują drugie miejsce w rankingu miast wojewódzkich z najniższą stopą bezrobocia w kraju, po mieście Poznań.


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach aktualnie oferuje formy wsparcia dla pracodawców w zakresie organizacji staży oraz refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


Urząd oferuje również wsparcie dla osób bezrobotnych planujących uruchomić własną działalność gospodarczą.