07 czerwca 2016
Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
23 czerwca zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

23 czerwca 2016 roku od godz. 20.30 do 23.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) odbędzie się Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, przedstawicielami świata literatury, tłumaczami, twórcami, mistrzami polszczyzny – osobami i instytucjami, którym los promocji języka i literatury polskiej leży na sercu. 

To wyjątkowe forum będzie  elementem VI Światowego Kongresu Polonistów w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Swą działalność zaprezentują czołowe polskie wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci VI Światowego Kongresu Polonistycznego, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – będą mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Będzie to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego.

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowana jest w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów (22-25.06.2016) – największego i najważniejszego w ostatnim ćwierćwieczu wydarzenia w skali świata promującego obraz Polski, polską kulturę i język. Celem Kongresu jest spotkanie krajowych i zagranicznych polonistów, podkreślenie idei polonistyki bez granic.


Więcej: http://kongrespolonistow2016.us.edu.pl/index.php


noc_czasopism_plakat.jpg

W Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych zapowiedzieli swój udział m.in.:

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego

Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych

„Postscriptum Polonistyczne”

„Anthropos?”

„Zeszyty Literackie

Serie wydawnicze: „Polonica”, „Laboratio est/ovest”, „Biblioteca di Cultura Polacca” oraz rocznika polonistycznego „pl-it”(Włochy)

Wydawnictwo FA-art

„Język a kultura”

Wydawnictwo PROLOG

Instytut Języka Polskiego UŚ„Polish Studies”

„Języki obce w szkole”

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”

Czasopismo „Polonistyka”

„Prace Polonistyczne”

„Rozprawy Komisji Językowej”

„Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”
„Śląskie Studia Polonistyczne”

„Przekłady Literatur Słowiańskich”

„Biuletyn Polonistyczny”

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe

Wydawnictwo Universitas